COTTO ถังดักไขมันใต้ดิน ขนาด 30 ลิตร  
รหัส : CNGT/U30E1
ยี่ห้อ : COTTO
รุ่น : CNGT/U30E1
ราคาปกติ :  6,099.00 บาท      
ราคาพิเศษ :  3,100.00บาท

รายละเอียดย่อ :

ระยะเวลา : วันนี้ - 30 เมษายน 2563
รายละเอียดทั้งหมด :

CNGT/U30E1 ถังดักไขมันใต้ดิน (Underground Grease Trap Tank) คอตโต้ 

รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

 

CNGT/U15E1


จำนวน      ใบ