PP ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 51040 ลิตร ชนิดเติมอากาศ รุ่น แอโรวีล   * (สินค้าหมด)
รหัส : AW-100
ยี่ห้อ : PP
รุ่น : AEROWHEEL

รายละเอียดย่อ :

* สอบถามราคาพิเศษ โทร.0-2721-4194-5 *
รายละเอียดทั้งหมด :

คุณสมบัติของถังบำบัดน้ำเสีย แอโรวีล (รุ่น AW-100 ปริมาณน้ำเสีย/วัน 100.0 ลบ.ม./วัน)

ถังแอโรวีล คือ ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบชีวภาพที่สามารถบำบัดตั้งแต่น้ำปฏิกูลจากส้วม น้ำซักล้าง น้ำอาบ น้ำทิ้งจากครัว และน้ำทิ้งอื่น ๆ ได้ทั้งหมด โดยใช้วิชาการชั้นสูง แต่ใช้พลังงานน้อยในการเดินระบบ หลักการทำงาน ถังแอโรวีล ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือส่วนตกตะกอนขั้นต้น ( Primary sedimentation) ทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก (Settle able Solids) ในน้ำเสียตั้งแต่แรกไหลเข้ามา จานหมุนสำหรับจุลินทรียยึดเกาะ (RBC; Rotating Biological Contractors) ซึ่งออกแบบและจดลิขสิทธิ์ใหม่ชื่อ AEROWHEEL ซึ่งขับให้หมุนโดยอากาศจากด้านล่างซึ่งจุ่มน้ำ   ทำให้น้ำหนักเพลาเหลือเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนี้เป็นระบบเติมอากาศ และเลี้ยงตะกอนบนผิววัสดุ (RBC) ส่วนตกตะกอน (Settling Chamber) ทำหน้าที่แยกตะกอนชีวภาพในระบบออกจากน้ำใส ทำให้น้ำทิ้งที่ออกจากถังบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งส่วนเก็บและย่อย ตะกอน (Sludge storage and digestion) ทำหน้าที่กักเก็บ และย่อยสลายตะกอนโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ  ตะกอนที่ผ่านการย่อยแล้วสามารถนำไปทำปุ๋ยต้นไม่ หรือนำไปปรับสภาพดินได้

จุดเด่นของถังบำบัดน้ำเสีย แอโรวีล

  1. ประหยัดพลังงาน ในการเดินระบบเพราะมีการเสียดสีน้อยพยุงตัวเองด้วยน้ำ และขับหมุนด้วยลมลอยตัว
  2. มีระบบสลายตะกอนในตัว (Anaerobic digestion)
  3. ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง มีถังตกตะกอนในตัวทั้งขั้นต้นและขั้นสุดท้าย รวม 4 ระบบในถังเดียวกัน
  4. ไม่ต้องคุมตะกอนย้อนกลับและไม่มีปัญหาการเลี้ยงตะกอนไม่ขึ้นในตอน  Start-up
  5. ติดตั้งแยกส่วนได้ ใช้รวมกับบ่อหมัก (Septic tank)
  6. ระบบกลไกไม่ซับซ้อนง่ายต่อการดูแล ไม่มีเกียร์ ไม่มีมอเตอร์
  7. สามารถเพิ่มขยาย ระบบอื่นได้ เช่น ทำบ่อเกรอะให้ได้น้ำใสสะอาดเพิ่มระบบ AS เดิมให้มีประสิทธิภาพเป็น 2 เท่า โดยติดตั้งเฉพาะ AEROWHEEL ในถังเติมอากาศแล้วใช้เครื่องอัดอากาศตัวเดิมโดยไม่ต้องมี AIR DIFFUSER
  8. รับน้ำเสียความเข้มข้นสูงได้ไม่จำกัด (ทั้ง BOD, Grease and  Oil)
  9. เป็นระบบอัตโนมัติปรับตัวเองจาก Aerobic Facultative – Anaerobic ได้โดยไม่ต้องปรับอะไรเลย


รุ่น
จำนวนคน
ราคาผลิตภัณฑ์
ขนาดเครื่องเติมอากาศ
น้ำเสียจากส้วม
น้ำเสียรวม
รุ่น x จำนวน
กำลังไฟ (วัตต์)
AW-2
40
10
72,000
AP-40L
36
AW-7
140
35
168,000
AP-80L
69
AW-10
200
50
216,000
AP-120L
100
AW-15
300
75
299,000
AP-150L
140
AW-20
400
100
333,000
AP-120Lx2
200
AW-25
500
125
370,000
AP-120Lx2
200
AW-40
800
200
593,000
AP-120Lx4
400
AW-50
1,000
250
654,000
AP-120Lx4
400
AW-60
1,200
300
841,000
AP-120Lx6
600
AW-80
1,600
400
1,077,000
AP-120Lx8
800
AW-100
2,000
500
1,162,000
AP-120Lx8
800

 


จำนวน      ใบ