ReadyPlanet.com
นโยบายการซื้อสินค้า,การจัดส่ง,การรับประกันสินค้า

นโยบายการซื้อสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

 • โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อสะดวก
 • รายการสินค้าที่ต้องการซื้อโดยระบุรุ่น  ขนาด สี (ถ้ามี) 
 • จำนวนสินค้าที่ต้องการ
 • การรับสินค้าในกรณีให้จัดส่งโปรดแจ้งสถานที่ ชื่อผู้รับสินค้า และเบอร์ติดต่อ  
 • ขอสงวนสิทธิ์การขาย กรณีไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ

สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

สั่งซื้อด้วย Email มีขั้นตอนดังนี้

 • ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง majestic_home@hotmail.com เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง 

 หมายเหตุ : เวลาทำการของการตอบ Email วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 .

สั่งซื้อทางโทรศัพท์  

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 0 2721 4194-5, 0 2721 4197-9 หรือ 08 5155 0812, 09 1545 4459 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ 

หมายเหตุ : เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 .

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 15% จากราคาตั้ง และบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2721 4194-5, 0 2721 4197-9 , 08 5155 0812, 09 1545 4459 หรืออีเมล์ majestic_home@hotmail.com


นโยบายการชำระเงิน 

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ช่องทางการชำระเงิน

 • โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้


 • ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ Online Payment จะเปิดดำเนินการในอนาคต

2. ยืนยันการชำระเงิน

    
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 2720 5577
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง majestic_home@hotmail.com โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อมาด้วย

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน
 
    
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ วันในกรณีติดวันหยุดทำการกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2721 4194-5, 0 2721 4197-9 , 08 5155 0812, 09 1545 4459 ภายในวันและเวลาทำการ

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้า ทุกวันทำการเว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อต้องยืนยันการชำระเงินก่อนส่งสินค้า  ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking Number) ไปทาง Email หรือทางโทรศัพท์

 ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ส่ง EMS  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
 • ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า
 • บริการพนักงานส่งสินค้า เฉพาะเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า
 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า

 เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 • ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชนรับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชนแล้ว
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

นโยบายการคืนสินค้าเปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ผู้ผลิต ท่านสามารถเปลี่ยน/คืน สินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งเปลี่ยน/คืน ทันที นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง(คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนที่ท่านรับสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนอะไหล่ให้ตามที่ตกลงไว้

ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 0 2721 4194-5, 0 2721 4197-9, 08 5155 0812 หรือ 09 1545 4459

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน, เปลี่ยนสินค้า, เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิดเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 

ในกรณีที่ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

1. สินค้าได้ถูกใช้งานแล้ว

2. สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม เช่น หีบห่อชำรุด, อุปกรณ์พ่วงอื่นไม่ครบ

3. สินค้าไม่ใช่รุ่นหรือแบบที่จัดส่งไป
 

นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์  หากมีข้อกำหนดว่ามีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้ 0 2721 4194-5, 0 2721 4197-9, 08 5155 0812, 09 1545 4459 หรืออีเมล์ majestic_home@hotmail.com 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง รอยขีดข่วน หรือการกัดกร่อนจากสารเคมี อันเกิดจากการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือใช้งานผิดวิธี การดัดแปลงอุปกรณ์ การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวสินค้า ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ 
2. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงการรื้อถอน ซ่อมโดยช่างภายนอกบริษัทฯ ผู้ผลิต ก่อนการเคลมสินค้า
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต บริษัทฯ ผู้ผลิต จะเปลี่ยน หรือซ่อมแซมเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. พิจารณาจากใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันซื้อ-ขายเป็นสำคัญ บริษัทฯ ผู้ผลิต ไม่สามารถรับประกันสินค้า หากไม่มีเอกสารดังกล่าว